• 1. What is VR3D?

  VR3D - Virtual Reality 3D

  VR3D is a platform where you can interactive with 3D files right on browser without install anything

 • 2. Công nghệ tương tác ảo VR3D có gì khác biệt?

  Cùng đứng trong cụm công nghệ tương tác ảo nhưng VR3D ở một tầm cao khác. Tiện lợi và đại chúng hơn nhiều.

  Với quy trình công nghệ trọn vẹn, hàm chứa nhiều kỹ thuật vượt trội. VR3D đã phá vỡ rào cản về chi phí của những thiết bị và phần mềm chuyên dụng, đưa khả năng "Tương tác 3D" đến được với hầu hết mọi người, mọi nghề, tương thích với môi trường thương mại điện tử ở mọi lúc, mọi nơi.

 • 3. Quy trình Ảo hóa là gì?

  Quy trình ảo hóa chính là quá trình thu thập và xây dựng dữ liệu đầu vào cho File tương tác, toàn bộ tinh hoa công nghệ của VR3D được thể hiện ở đây.

  "Ảo hóa" là một dịch vụ trọn gói nhằm đưa một vật thật vào môi trường thực tế ảo 3D.

 • 4. Kết quả của Ảo hóa là cái gì?

  Sau khi quá trình Ảo hóa kết thúc, VR3D tạo ra một phiên bản ảo giống hệt vật mẫu, hiện hữu trên mạng và sẵn sàng tương tác với mọi người.

  Khách hàng nhận kết quả dưới dạng những đường link trỏ tới vật mẫu đã được ảo hóa của mình (tương tự như link ảnh, link video...). File VR3D có thể nhúng và tương tác trên các website hiện nay.

 • 5. File VR3D có thể tương tác trên những thiết bị nào?

  VR3D hoạt động mượt mà trên phần lớn các thiết bị điện toán cá nhân như PC, Laptop, máy tính bảng, smartphone, thậm chí cả SmartTV mà không cần phải cài đặt phần mềm hay plugin gì.
  VR3D còn là nền tảng duy nhất được tối ưu tới mức tương tác tốt cả trên những thiết bị cũ, cấu hình yếu hay trên đường truyền mạng tốc độ thấp.

 • 6. VR3D dùng được trên những trình duyệt nào?

  VR3D tương tác được trên hầu hết mọi trình duyệt. Tuy nhiên, để đạt được trải nghiệm tốt nhất các bạn nên sử dụng trình duyệt Google Chrome.

  Các trình duyệt thông dụng hỗ trợ tương tác VR3D:

  Google Chrome
  Mozilla Firefox
  Safari
  Opera
  IE 11
  IOS 8 Safari
  Android Browser

 • 7. What to do when you can't view 3D?

  • A. Android devices:

   Step 1. Use Google Chrome browse to this url: chrome://flags
   Đi đến url chrome://flags

   Step 2.Turn on:"Override rendering software"

   Tìm mục Ghi đè danh sách kết xuất phần mềm hoặc Override rendering software rồi bấm nút Bật

   Step 3. Restart Google Chrome for changes get effective
   Khởi chạy lại ngay bây giờ để thay đổi có hiệu lực

  • B. iPhone, iPad:

   Please update to at least IOS 8 and use Safari to view and interact with 3D models.

  • C. MacOS devices:

   Step 1. Open Safari then open menu Preferences.
   Kích hoạt Webgl Safari bước 1

   Step 2. In Preferences menu, choose tab "Advance" and check box "Show Develop menu in menu bar".
   Kích hoạt Webgl Safari bước 2

   Step 3. Open menu Develop and check box Enable Webgl".
   Kích hoạt Webgl Safari bước 3

   You have completed all steps, visit VR3D Gallery to view and interact with 3D models

  • D. Windows XP, Vista:

   Make sure you're using Google Chrome with newest update.

  • E. Windows Phone:

   Please update system to the lastest and use IE 11 to view and interactive 3D models

  • F. SmartTV:

   Support Samsung SmartTV 2014 Series 5 upwards

 • 8. How to embed these 3D files to your website?

  Tutorial:

  Step 1: Click share button

  Step 2: Change the size you want then copy codeIframe or Bb code below depend on what type your site, forums supported

  Step 3: Just paste that code to your website and now user can view that 3D model right on your website  VR3D own all rights in our contents.

Technical

Quang Nguyen Tri

(+84)964 852 940

quangnguyentri@vr3d.vn

Business

Dung Nguyen Tri

(+84)964 842 940

dungnguyentri@vr3d.vn