Các giải pháp
 
 

Tùy chỉnh phần mềm

Tùy chỉnh phần mềm và tích hợp tương tác vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao từng phần công nghệ VR3D cho các dự án lớn cần bảo mật và tự chủ.

Sản xuất nội dung

Sản xuất nội dung 3D theo các kịch bản tương tác phục vụ cho AR, VR, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

 

Kỹ thuật

Nguyễn Trí Quang

Kinh doanh

Nguyễn Trí Dũng

(+84) 964 842 940

Hà Nội, Việt Nam