Đổi mẫu 3D

 

 

 
 
Mỗi file VR3D vốn đã là một giáo cụ tương tác trực quan, một minh họa 3D chân thực, hiện đại.
 
 
 
Ở mức độ cơ bản, giáo viên chỉ cần truy cập Triển lãm VR3D chọn sản phẩm phù hợp, đặt link vào bài giảng là đã có ngay minh họa tương tác hấp dẫn và miễn phí.
Ở cấp độ chuyên nghiệp, VR3D nhận liên kết xây dựng giáo trình tương tác trong mọi môn học: Với đầy đủ âm thanh, ánh sáng, bối cảnh theo kịch bản tùy ý.

 

 

VR3D muốn được đóng góp sức mình vào sự nghiệp giáo dục.

 

Giáo Cụ Tương Tác
 
 
 

 

 
 
 
Triển Lãm VR3D
 
 
 

Hàng ngàn mẫu trong triển lãm này đã tạo nên bề dày kinh nghiệm của VR3D

 

 

Tại Triển lãm VR3D bạn có thể thoải mái tham quan, tương tác và mang nội dung 3D về website của mình.

Kỹ thuật

Nguyễn Trí Quang

Liên hệ

(Hiện tại VR3D không nhận các việc đơn lẻ)

Nguyễn Trí Dũng

(+84) 964 842 940

Hà Nội, Việt Nam