Tượng Tuyết Sơn - Chùa Mía

Chùa Mía còn có tên là Sùng Nghiêm tự, ở làng Đông Sàng (làng Mía), xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Ngôi chùa được xây dựng vào năm Đức Long thứ tư (1632).

 

Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt
Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt
Bảo tàng 3D Việt Nam đầu tiên VR3D
Bảo tàng 3D Việt Nam đầu tiên VR3D
Chuẩn hóa dữ liệu di sản chùa Mía
Chuẩn hóa dữ liệu di sản chùa Mía
Quét 3D hiện vật lịch sử Phật Giáo chùa Mía
Quét 3D hiện vật lịch sử Phật Giáo chùa Mía
Scan 3D di sản văn hóa chùa Mía
Scan 3D di sản văn hóa chùa Mía
Dứ liệu di sản văn hóa số
Dứ liệu di sản văn hóa số
Tuyết Sơn chùa Mía Sơn Tây
Tuyết Sơn chùa Mía Sơn Tây