Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Alexandre Tokovinine + Bảo tàng Khảo cổ học & Dân tộc học Peabody, Đại học Harvard.
 

Đài kỷ niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đẩy lùi quân đội Ottoman giải phóng Vienna. Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ Noe-3d.at
 

Đài tưởng niệm chiến công của người Cossack - Ukraina, đã đánh thắng quân đội Ottoman vào năm 1683 để bảo vệ Vienna. Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ Noe-3d.at
 

Viz4D diễn họa theo dữ liệu của Bảo tàng cổ vật Viễn Đông và Varldskulturmuseerna.
 

Viz4D diễn họa theo dữ liệu từ bộ sưu tập của Anders Hellström và Varldskulturmuseerna.
 

Dụng cụ đựng rượu bằng đồng, thế kỷ 11 trước công nguyên. Viz4D diễn họa theo dữ liệu di sản của Minneapolis Institute of Art.
 

Tượng Đức mẹ Maria thế kỷ 15 bằng gỗ thếp vàng của Nhà thờ Sant Pere. Viz4D diễn họa từ dữ liệu di sản của Giravolt và Bảo tàng Reus.
 

Đài phun nước được xây dựng để kỷ niệm vở opera "Cây sáo thần" của Wolfgang Amadeus Mozart năm 1791. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ noe-3d.at.
 

Đài phun nước được xây dựng để kỷ niệm vở opera "Cây sáo thần" của Wolfgang Amadeus Mozart năm 1791. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ noe-3d.at.
 

Tượng vua Ramses III đứng giữa thần Horus và Seth, bằng đá granit. Viz4D diễn họa dựa trên dữ liệu từ Danderson4 và Bảo tàng Ai Cập.