Tượng đài nhà soạn nhạc Franz Schubert- Vienna thế kỷ 18.