Số Hóa Di Sản Kiến trúc Cố đô Huế - Rồng hóa mây trên thềm bậc

Một di sản kiến trúc truyền thống được VR3D số hóa cách đây khoảng 10 năm. Lâu quá quên cả địa chỉ, chỉ nhớ là ở một con đường nhỏ bên ngoài Hoàng thành Huế. Không biết bảo vật nay có còn không? Nhiều di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu 3D trực tuyến.
Bảo tàng di sản kiến trúc trực tuyến
Bảo tàng di sản kiến trúc trực tuyến
Bảo tàng số kiến trúc Huế
Bảo tàng số kiến trúc Huế
Bảo tồn di sản kiến trúc cung đình
Bảo tồn di sản kiến trúc cung đình
Bảo tồn hiện trạng di tích kiến trúc
Bảo tồn hiện trạng di tích kiến trúc
Bảo vật kiến trúc quốc gia
Bảo vật kiến trúc quốc gia
Cổ vật cung đình
Cổ vật cung đình
Di chỉ khảo cổ Việt Nam
Di chỉ khảo cổ Việt Nam
Di sản kiến trúc kinh đô Huế
Di sản kiến trúc kinh đô Huế
Di lịch di sản trực tuyến
Di lịch di sản trực tuyến
Dữ liệu di sản cung đình Huế 3D
Dữ liệu di sản cung đình Huế 3D
Dữ  liệ di sản văn hóa Huế 3D
Dữ liệ di sản văn hóa Huế 3D
Trung tâm bảo tồn di tích kinh thành Huế
Trung tâm bảo tồn di tích kinh thành Huế
Số hóa quần thể di tích cố đô Huế
Số hóa quần thể di tích cố đô Huế
Số hóa bảo vật cung đình Huế 3D
Số hóa bảo vật cung đình Huế 3D
Số hóa 3D bảo vật quốc gia
Số hóa 3D bảo vật quốc gia
Số hóa khu di tích kinh thành
Số hóa khu di tích kinh thành
Scan 3D di tích kiến trúc
Scan 3D di tích kiến trúc
Quét 3D hiện  trạng công trình cổ
Quét 3D hiện trạng công trình cổ
Quần thể di tích cố đô Huế 3D
Quần thể di tích cố đô Huế 3D
Nghệ thuật điêu khắc cung đình
Nghệ thuật điêu khắc cung đình
Lưu trữ quảng bá di sản kiến trúc Huế
Lưu trữ quảng bá di sản kiến trúc Huế
Hoa văn kiến trúc cung đình Huế
Hoa văn kiến trúc cung đình Huế
Hiện vật bảo tàng kiến trúc 3D
Hiện vật bảo tàng kiến trúc 3D
Giáo dục di sản kiến trúc 3D
Giáo dục di sản kiến trúc 3D
Dữ liệu kiến trúc truyền thống cố đô Huế
Dữ liệu kiến trúc truyền thống cố đô Huế