Số hóa trang phục cổ "Ngọc Nữ chùa Dâu" trong không gian 3D của đền Phù Đổng

VR3D đã tham khảo và số hóa bộ trang phục cổ truyền của bức tượng Ngọc nữ tại chùa Dâu, Thuận thành, Bắc ninh. Sau đó sử dụng công nghệ trình diễn thời trang trực tuyến hiện đại nhất để trình diễn bộ trang phục "Ngọc nữ" này một cách sinh động trong không gian kiến trúc đã số hóa 3D của di tích lịch sử, văn hóa đền Phù đổng.
Trưng bày di sản văn hóa trong một không gian số.