Scan3D Phù điêu Đức Phật nhập hạ - Dữ liệu Di Sản Văn Hóa của Bảo tàng VR3D

Phù điêu Đức Phật ngồi thiền định, bên trái khỉ chúa dâng quả, bên phải bạch tượng quỳ hầu.

Dữ liệu số bảo tàng 3D
Dữ liệu số bảo tàng 3D
Bảo tàng 3D online tượng phật cổ
Bảo tàng 3D online tượng phật cổ
Di sản tượng phật cổ bảo tàng 3D trực tuyến
Di sản tượng phật cổ bảo tàng 3D trực tuyến
Số hóa tượng phật bảo tàng 3D
Số hóa tượng phật bảo tàng 3D
Tượng phật bảo tàng 3D online
Tượng phật bảo tàng 3D online