Quan Võ Lăng Khải Định - Di Sản Văn Hóa Quần Thể Di Tích Cố đô Huế

Di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu 3D trực tuyến.

Tại lăng mộ các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định ở Huế, các hàng tượng được đặt dọc theo hai bên sân bái đình và quay nhìn vào lòng sân.

 

Bảo tồn di sản lăng Đồng Khánh, di tích cố đô Huế
Bảo tồn di sản lăng Đồng Khánh, di tích cố đô Huế
Bảo tồn di tích cố đô Huế 3D
Bảo tồn di tích cố đô Huế 3D
Di sản văn hóa Huế bảo tồn 3D
Di sản văn hóa Huế bảo tồn 3D
Số hóa di tích lăng Khải Định, Huế
Số hóa di tích lăng Khải Định, Huế
Số hóa quần thể di tích cố đô Huế 3d
Số hóa quần thể di tích cố đô Huế 3d
Số hóa di tích lăng Gia Long, Thừa Thiên Huế
Số hóa di tích lăng Gia Long, Thừa Thiên Huế
Dữ liệu di sản văn hóa lăng Khải Định, Huế
Dữ liệu di sản văn hóa lăng Khải Định, Huế