Sư tử điêu khắc đá Chămpa 3D- Dữ liệu Di Sản Văn Hóa các dân tộc Việt nam

Các di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc nhiều triều đại, của nhiều dân tộc trên khắp Việt nam đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu 3D online.
Bảo tàng cổ vật Chăm 3D trực tuyến
Bảo tàng cổ vật Chăm 3D trực tuyến
Bảo tồn dữ liệu di sản tháp Chăm
Bảo tồn dữ liệu di sản tháp Chăm
Chuyển đổi số di sản văn hóa Chăm
Chuyển đổi số di sản văn hóa Chăm
Chuyển đổi số bảo tàng điêu khắc
Chuyển đổi số bảo tàng điêu khắc
Công nghệ số hóa di sản Chăm Pa
Công nghệ số hóa di sản Chăm Pa
Cơ sở dữ liệu 3D điêu khắc Champa
Cơ sở dữ liệu 3D điêu khắc Champa
Dữ liệu 3d di sản văn hóa dân tộc Chăm
Dữ liệu 3d di sản văn hóa dân tộc Chăm
Dữ liệu số di sản văn hóa Chăm
Dữ liệu số di sản văn hóa Chăm
Hiện vật khảo cổ di  tích Chăm Pa
Hiện vật khảo cổ di tích Chăm Pa
Kỹ thuật số hóa bảo tàng điêu khắc Chăm
Kỹ thuật số hóa bảo tàng điêu khắc Chăm
Nền tảng số di sản văn hóa Chăm
Nền tảng số di sản văn hóa Chăm
Số hóa 3D thánh địa Mý Sơn
Số hóa 3D thánh địa Mý Sơn
Số hóa bảo vật dân tộc Chăm Pa
Số hóa bảo vật dân tộc Chăm Pa
Số hóa di sản tín ngưỡng Chăm Pa
Số hóa di sản tín ngưỡng Chăm Pa
Số hóa di tích tháp Chăm
Số hóa di tích tháp Chăm
Số hóa quần thể di tích tháp Chăm
Số hóa quần thể di tích tháp Chăm
Triển lãm dữ liệu di sản văn hóa Cchăm
Triển lãm dữ liệu di sản văn hóa Cchăm
Trung tâm dữ liệu số 3D quốc gia di sản văn hóa
Trung tâm dữ liệu số 3D quốc gia di sản văn hóa