Văn phòng công ty Ngũ Kim Sơn


Văn phòng công ty Ngũ Kim Sơn do Nguyễn thế Hùng thiết kế. (3dsMax, Corona và Viz4D ) .
Viz4D là (thương hiệu quốc tế của VR3D.