Di sản Phật giáo "Nhạc công chơi đàn" - Số Hóa Di Tích Chùa Thái Lạc

Các di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu trực tuyến.
Điêu khắc cổ chùa Thái Lạc VR3D
Điêu khắc cổ chùa Thái Lạc VR3D
Dữ liệu di sản phật giáo Hưng Yên 3D
Dữ liệu di sản phật giáo Hưng Yên 3D
Phù điêu gỗ thời Lý, chùa Thái Lạc, Văn Lâm, Hưng Yên
Phù điêu gỗ thời Lý, chùa Thái Lạc, Văn Lâm, Hưng Yên