Số Hóa 3D đôi sư tử Việt thời Trần - Dữ Liệu Di Sản số của Phế tích Chùa Bóng

Cặp sư tử thời Trần khá hiếm còn sót lại trong chùa Bóng,  Hậu bổng, Hải dương. Dữ liệu di sản được bảo quản và trưng bày trong bảo tàng số của VR3D.

Chùa cổ đã sập đổ hoàn toàn, cặp sư tử quí nay lăn lóc trong kho rêu bụi phủ đầy. Xưa chùa có đủ 2 hàng sư tử bày hai bên chính điện (dùng để cắm cờ quạt, lọng, bát bửu). Cho đến khi có một đơn vị làm về bảo vệ thực vật ( thuốc sâu) về đóng tại chùa, linh thú được xem như tảng đá, bị ghè đập để kê thiết bị. làm cho đàn linh thú chỉ còn đôi sư tử này cùng một sấu đá, một voi đá gãy vòi. Không biết bây giờ Linh vật đã quí hơn thực vật chưa.Bác nào thuộc nghành văn hóa đọc dòng này xin hãy tác động để địa phương bảo tồn tốt hơn những linh vật trên


100% di tích quốc gia đặc biệt
100% di tích quốc gia đặc biệt
Bảo tàng Hải Dương VR3D
Bảo tàng Hải Dương VR3D
Bảo tồn quảng bá di sản
Bảo tồn quảng bá di sản
Bảo vật quốc gia bảo tàng
Bảo vật quốc gia bảo tàng
Chuẩn hóa dữ liệu di sản 3d
Chuẩn hóa dữ liệu di sản 3d
Chương trình sô hóa di sản 3D
Chương trình sô hóa di sản 3D
Dịch vụ số hòa di sản
Dịch vụ số hòa di sản
Di tích lịch sử cấp quốc gia
Di tích lịch sử cấp quốc gia
Hiện vật 3D bảo tàng Hải Dương
Hiện vật 3D bảo tàng Hải Dương
Khải thác dữ liệu di sản Hải Dương
Khải thác dữ liệu di sản Hải Dương
Khai thác giá trị di sản
Khai thác giá trị di sản
Kho dữ liệu di sản số
Kho dữ liệu di sản số
Lưu trữ dữ liệu di sản 3D
Lưu trữ dữ liệu di sản 3D
Quản lý dữ liệu di sản 3d trực tuyến
Quản lý dữ liệu di sản 3d trực tuyến
Số hóa di tích quốc gia đặc biệt
Số hóa di tích quốc gia đặc biệt
Số hóa di sản 2021 - 2030
Số hóa di sản 2021 - 2030
Số hóa di tích khảo cổ 3D
Số hóa di tích khảo cổ 3D
Sư tử thời Trần chùa Bóng
Sư tử thời Trần chùa Bóng
Trung tâm dữ liệu di sản 3D trực tuyến
Trung tâm dữ liệu di sản 3D trực tuyến
Xử lý dữ liệu di sản
Xử lý dữ liệu di sản