Linh vật Việt thời Trần - Đôi sư tử - Chùa Bóng

Cặp sư tử thời Trần khá hiếm còn sót lại trong chùa Bóng,  Hậu bổng, Hải dương

Chùa cổ đã sập đổ hoàn toàn, cặp sư tử quí nay lăn lóc trong kho rêu bụi phủ đầy. Xưa chùa có đủ 2 hàng sư tử bày hai bên chính điện (dùng để cắm cờ quạt, lọng, bát bửu). Cho đến khi có một đơn vị làm về bảo vệ thực vật ( thuốc sâu) về đóng tại chùa, linh thú được xem như tảng đá, bị ghè đập để kê thiết bị. làm cho đàn linh thú chỉ còn đôi sư tử này cùng một sấu đá, một voi đá gãy vòi. Không biết bây giờ Linh vật đã quí hơn thực vật chưa.Bác nào thuộc nghành văn hóa đọc dòng này xin hãy tác động để địa phương bảo tồn tốt hơn những linh vật trên