Đầu rồng đá - hiện vật khảo cổ khu di tích Lam Kinh

Đầu rồng tìm thấy ở khu di tích Lam kinh này có phong cách  tương đồng với cặp rồng chầu trước điện Kính thiên ( Hoàng thành Thăng long ).