Rồng đá 3D - Số Hóa Hiện Vật Khảo Cổ khu Di Tích Lam Kinh

Đầu rồng tìm thấy ở khu di tích Lam kinh này có phong cách  tương đồng với cặp rồng chầu trước điện Kính thiên ( Hoàng thành Thăng long ).

Các di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc khu di tích cố đô Lam kinh, Thanh hóa đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu 3D trực tuyến

 


Bảo tàng 3d di sản văn hóa
Bảo tàng 3d di sản văn hóa
Bảo tàng 3D di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Bảo tàng 3D di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Bảo tàng 3D online rồng Lam Kinh
Bảo tàng 3D online rồng Lam Kinh
Bảo tàng số di sản văn  hóa
Bảo tàng số di sản văn hóa
Bảo tàng số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Bảo tàng số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Chuyển đổi dữ liệu số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Chuyển đổi dữ liệu số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Chuyển đổi dữ liệu số rồng Lam Kinh
Chuyển đổi dữ liệu số rồng Lam Kinh
Chuyển đổi số di sản văn hóa tượng rồng
Chuyển đổi số di sản văn hóa tượng rồng
Chuyển đổi số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Chuyển đổi số di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Di sản văn hóa 3D
Di sản văn hóa 3D
Di sản văn hóa 3D rồng Lam Kinh
Di sản văn hóa 3D rồng Lam Kinh
Rồng Lam Kinh 3D
Rồng Lam Kinh 3D
Số hóa di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Số hóa di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Trưng bày 3D di sản văn hóa rồng Lam Kinh
Trưng bày 3D di sản văn hóa rồng Lam Kinh