Linh vật Nghê chầu lăng Dinh Hương

Linh vật nghê được tạo dáng rất độc đáo tại lăng Dinh Hương, Hiệp Hòa, Bắc Giang.