Bạch Hổ xuống núi - Văn Miếu môn

 

Phù điêu "Bạch hổ xuống núi" ở lối vào Văn miếu Quốc tử giám.