Bạch Hổ xuống núi, Văn Miếu môn- Dữ liệu số Di Sản Văn Hóa

 

Phù điêu "Bạch hổ xuống núi" ở lối vào Văn miếu Quốc tử giám.