Nghê đá - Từ chỉ họ Đặng

Một trong những linh vật nghê cổ có kích thước lớn nhất  Việt nam bằng đá trắng ở Lương tài, Bắc ninh .