Số Hóa Bảo Vật Quốc Gia Nghê đá trắng - Dữ Liệu Di Tích Từ chỉ họ Đặng

Một trong những linh vật nghê cổ có kích thước lớn nhất  Việt nam bằng đá trắng ở Lương tài, Bắc ninh . Nằm trong khu Từ chỉ có kiến trúc và điêu khắc cổ rất đẹp, được bảo vệ, trông nom tốt của gia tộc họ Đặng

 

 


Bảo tàng Bắc Ninh 3D trực tuyến
Bảo tàng Bắc Ninh 3D trực tuyến
Chuyển đổi số 3d di sản
Chuyển đổi số 3d di sản
Cơ sở dữ liệu 3d trực tuyến
Cơ sở dữ liệu 3d trực tuyến
Dữ liệu lớn di sản văn hóa
Dữ liệu lớn di sản văn hóa
Hồ sơ di sản 3d
Hồ sơ di sản 3d
Ngân hàng dữ liệu di sản 3d
Ngân hàng dữ liệu di sản 3d
Phần mềm quản lý di sản 3d
Phần mềm quản lý di sản 3d
Quản lý hồ sơ di sản 3d
Quản lý hồ sơ di sản 3d
Số hóa 3D tư liệu di sản
Số hóa 3D tư liệu di sản
Số hóa di sản tư liệu 3D
Số hóa di sản tư liệu 3D
Số hóa di tích từ chỉ họ Đặng
Số hóa di tích từ chỉ họ Đặng
Tạo lập hồ sơ di sản 3d
Tạo lập hồ sơ di sản 3d
Tu bổ tôn tạo di tích
Tu bổ tôn tạo di tích
Xếp hạng tu bổ di tích
Xếp hạng tu bổ di tích