Trưng bày món ăn 3D - "Gà thư thái"

Chụp ảnh món ăn
Chụp ảnh món ăn
Món ăn trưng bày bằng công nghệ VR3D
Món ăn trưng bày bằng công nghệ VR3D
Mâm gà luộc
Mâm gà luộc
Trưng bày sản phẩm 3D
Trưng bày sản phẩm 3D
Hệ thống máy quét tự động VR3Dscan do chúng tôi tự thiết kế, chế tạo từ phần cứng đến phần mềm điều khiển đã bắt đầu vào giai đoạn chạy thử. 
Do được tích hợp cả những sáng chế mới lẫn những kinh nghiệm cũ của VR3D, nên hệ thống này đã làm được một việc khác thường là cùng lúc nắm bắt được hầu hết các loại vật liệu phức tạp với độ chính xác rất cao cả hình học lẫn màu sắc. Nó được thiết kế để tạo ra nội dung 3D số lượng lớn cho thương mại điện tử, quảng cáo, giáo dục, AR, VR... 
 
Đây chỉ là một trong những thử nghiệm đầu tiên, sau khi phần mềm được sửa lỗi, cơ khí được hiệu chỉnh thì chất lượng và tốc độ còn có thể được cải thiện nhiều hơn nữa.
 
VR3D luôn tự chủ và có những kỹ thuật độc đáo trong mọi công đoạn từ công cụ nạp dữ liệu đến phần mềm xuất bản file tương tác.
 
__ English __

Our automation scanning system VR3Dscan test runs has begun.

This system contains both our new invention combine with old experience, so it was able to capture most materials type with high precision in both geometry and color. It was designed to mass 3D content creation for eCommerce, education, AR, VR...

VR3D always have unique technique in every process from capture data to 3D interactive software.