Bộ tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai.
 
Khai code đầu xuân - Tả cảnh mênh mang cõi Phật. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn bao quát khắp thế gian.
 
Khi phải Scan 3D không tiếp xúc và đầy đủ màu sắc các hiện vật quý (thủ thuật phun, phủ không được phép sử dụng) thì những chiếc bình sứ trông đơn giản như thế này lại là cơn ác mộng của công nghệ Scan3D.