Bộ Tam Thế Phật lá đề lửa

Bộ tượng Tam Thế Phật
Bộ tượng Tam Thế Phật
Bộ Tam Thế Phật
Bộ Tam Thế Phật
Bộ tượng Tam Thế Phật
Bộ tượng Tam Thế Phật
Tượng Phật Tam Thế
Tượng Phật Tam Thế
Tượng thờ
Tượng thờ

Bộ tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ.


Trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt nam trong không gian 3D tương tác