Phật thiên thủ thiên nhãn

Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay
Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay
Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay
Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay
Chuẩn Để Quan Âm
Chuẩn Để Quan Âm
Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn
Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn
Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát
Tượng Chuẩn Đề Bồ Tát
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Để
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Để

E3d.vn tạo mẫu bức này cách đây gần 30 năm, theo nguyên mẫu bức tượng chùa Bút tháp, lúc đó máy ảnh không có, đạp xe sang vẽ bằng bút chì rồi về làm bằng trí nhớ nên chưa được chính xác lắm.