Tượng võ sĩ - Số Hóa 3D Hiện Vật lịch sử lăng Đa Bút

Bức tượng người lính tại lăng Trịnh thị ngọc Trúc , Đa bút, Vĩnh lộc, Thanh hóa này thể hiện tương đối chi tiết về trang phục quân đội Việt nam thời Lê- Trịnh. Các hiện vật văn hóa, nghệ thuật, khảo cổ từ nhiều di tích trên mọi miền tổ quốc đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một cơ sở dữ liệu 3D trực tuyến.
Bảo tàng 3D đầu tiên văn hóa dân tộc Việt Nam
Bảo tàng 3D đầu tiên văn hóa dân tộc Việt Nam
Bảo tàng 3D triển lãm ảo
Bảo tàng 3D triển lãm ảo
Di sản số triển lãm 3D trực tuyến
Di sản số triển lãm 3D trực tuyến
Hệ thống trưng bày 3D bảo tàng số
Hệ thống trưng bày 3D bảo tàng số
Hiện vật lịch sử 3d trưng bày online
Hiện vật lịch sử 3d trưng bày online
Lăng Trịnh Thị Ngọc Trúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Lăng Trịnh Thị Ngọc Trúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Hệ thống bảo tàng quân đội Việt Nam 3D
Hệ thống bảo tàng quân đội Việt Nam 3D
Số hóa di tích lịch sử văn hóa dân tộc
Số hóa di tích lịch sử văn hóa dân tộc
Trưng bày trực tuyến bảo tàng quân sự Việt Nam
Trưng bày trực tuyến bảo tàng quân sự Việt Nam
Trang bị quân đội thời Lê Trịnh, Tây Sơn
Trang bị quân đội thời Lê Trịnh, Tây Sơn