Hổ đá - Hành cung Cổ Bi chúa Trịnh

Tượng hổ bệ vệ và khá hiếm trong Hành cung Cổ bi, Gia lâm của An đô vương Trịnh Cương .Nay cung điện đã thành khu dân cư, ông hổ oai phong ngày nào đang xiêu vẹo ven đường, lún  trong đất cát 

Toàn bộ phần chân bệ đã bị đường bê tông đổ trùm lên, không  bới thêm được nữa nên VR3D chỉ quét được đến đây.  Sau vài lần làm đường nữa chắc ông hổ chỉ còn cái đầu là lộ thiên.