Sư tử chùa Thông (bản phục dựng)

Sau gần 600 năm im tiếng, bằng kỹ thuật phục dựng của VR3D, hôm nay "Sư tử chùa Thông đã lại cất tiếng gầm". Mời các bác vào "nghe" thử. 

Lần đầu thử phục dựng, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu sót, nhờ các bác góp ý để linh vật hàng đầu của dân tộc trở lại uy mãnh như xưa.
(Đây là mô phỏng mẫu sư tử khi vừa đục đá xong)