Dịch chuyển đèn soi văn bia

Số hóa di sản
Số hóa di sản
Số hóa 3D
Số hóa 3D
Bảo tồn di sản
Bảo tồn di sản
Số hóa bảo tàng
Số hóa bảo tàng
Bảo tàng 3D
Bảo tàng 3D
Bảo tàng ảo
Bảo tàng ảo
Di sản 3D
Di sản 3D

Kĩ thuật dịch chuyển đèn để xem văn bia đã được VR3D lập trình xong. Các bạn nay đã có thể tùy ý dùng chuột thay đổi nguồn sáng để quan sát rõ hơn các văn tự nhỏ.

Nhất là trong chế độ xem dạng "bản dập", các chi tiết nhỏ được tái hiện rất rõ, màu sắc cũng thân thiện hơn với các nhà nghiên cứu .

Tính năng mới lần này được VR3D bám sát và phát triển trên nền kĩ thuật dập bia cổ của các cụ.

Rất mong nhận được sự góp ý của các nhà nghiên cứu để VR3D tiếp tục hoàn thiện tính năng này.