Tượng Văn Xương Đế Quân - Chùa Sùng Ân

Văn xương Đế quân (  Văn xương tinh) là vì tinh tú nắm giữ  công danh, tước lộc của tất cả thế nhân (chỉ trừ những người theo võ nghiệp).

Trong chùa Sùng Ân, tượng Văn xương tay cầm ấn được đặt bên phải tượng Ngọc hoàng ( bên trái là tượng Vũ khúc, chủ về võ nghiệp).

Tất cả tượng gỗ ở đây đều do cha con Kỳ tài hầu Tô phú Vượng tạo tác nên thảy đều sinh động vô cùng. Nếu đem so sánh với tượng ở chùa Tây phương thì một chín ,một mười ( có nhiều mặt tượng chùa Sùng ân còn tinh tề hơn nhiều, vì Kỳ tài Hầu vốn là thợ cung đình, chuyên bài trí cung điện). Tượng chùa Tây phương ai cũng biết khi phải học thơ Huy Cận, tượng chùa Sùng ân đẹp âm thầm suốt mấy trăm năm. Do nằm trong một vùng quê nghèo, thuần nông lại không được nhà nước quan tâm tu bổ nên chùa xuống cấp rất nhiều, tượng cũng mối mọt, mất trộm, gãy hỏng.

Nếu muốn chiêm ngưỡng những đỉnh cao của điêu khắc cổ Việt nam ta các bạn phải nhanh chân lên, may ra còn kịp.