Số Hóa 3D Bậc thềm Sấu đá - Dữ Liệu Di Sản Kiến trúc thời Lý Btls

Di sản kiến trúc - Thềm bậc hình sấu (nghê) bằng đá sa thạch này có từ thời Lý - một bảo vật vừa có đường nét điêu khắc rất đẹp lại vẫn còn tương đối nguyên vẹn sau cả ngàn năm. 

Nhiều di sản kiến trúc, điêu khắc truyền thống thuộc nhiều thời đại, trên nhiều di tích lịch sử khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến.
Bảo tàng ảo di sản số
Bảo tàng ảo di sản số
Bảo tàng VR3D đầu tiên
Bảo tàng VR3D đầu tiên
Di sản kiến trúc Phật Giáo
Di sản kiến trúc Phật Giáo
Di sản nghệ thuật điêu khắc
Di sản nghệ thuật điêu khắc
Di tích kiến trúc 3D nghệ thuật
Di tích kiến trúc 3D nghệ thuật
Di vật khảo cổ Hoàng Thành
Di vật khảo cổ Hoàng Thành
Dữ liệu lịch sử di sản
Dữ liệu lịch sử di sản
Dữ liệu lịch sử kiến trúc
Dữ liệu lịch sử kiến trúc
Hiện vật 3D khảo cổ
Hiện vật 3D khảo cổ
Thềm bậc kiến trúc cổ
Thềm bậc kiến trúc cổ
Trưng bày khảo cổ 3D
Trưng bày khảo cổ 3D
Số hóa nền văn minh sông Hồng
Số hóa nền văn minh sông Hồng
Hiện vật lịch sử kiến trúc
Hiện vật lịch sử kiến trúc
Số hóa di tích kiến trúc Lý Trần
Số hóa di tích kiến trúc Lý Trần
Số hóa bảo tàng LSQG tương tác
Số hóa bảo tàng LSQG tương tác
Sấu đá sa thạch thời Lý
Sấu đá sa thạch thời Lý
Nghệ thuật điêu khắc Lý Trần
Nghệ thuật điêu khắc Lý Trần