Sấu đá - Bảo tàng Lịch sử

Linh vật thuần Việt và cực kỳ quí hiếm trong sân Bảo tàng Lịch sử .Thềm bậc hình sấu (nghê) bằng đá sa thạch này có từ thời Lý , một bảo vật vừa có đường nét điêu khắc rất đẹp lại vẫn còn tương đối nguyên vẹn sau cả ngàn năm.