Số Hóa 3D tượng Kỵ binh Hậu Lê - Dữ liệu Di Sản số Lăng Phạm Đôn Nghị.

VR3D đã số hóa tượng Kỵ binh thời Hậu Lê tại di tích Lăng đá Quân công Phạm Đôn Nghị, Lại yên, Hoài đức, Hà nội để bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Việt nam trực tuyến.
Bảo tàng di sản ảo 3D online
Bảo tàng di sản ảo 3D online
Chuyển đổi số 3D trưng bày bảo tàng ảo
Chuyển đổi số 3D trưng bày bảo tàng ảo
Di sản du lịch bền vững
Di sản du lịch bền vững
Di sản số trưng bày trực tuyến
Di sản số trưng bày trực tuyến
Dữ liệu cục di sản 3D Việt Nam
Dữ liệu cục di sản 3D Việt Nam
Dữ liệu mở trung tâm di sản văn hóa Việt Nam
Dữ liệu mở trung tâm di sản văn hóa Việt Nam
Dữ liệu số di sản văn hóa Việt Nam
Dữ liệu số di sản văn hóa Việt Nam
Hội di sản văn hóa Việt Nam 3d
Hội di sản văn hóa Việt Nam 3d
Quản lý khai thác dữ liệu di sản số
Quản lý khai thác dữ liệu di sản số
Số hóa di tích lăng Quận Công Phạm Đôn Nghị
Số hóa di tích lăng Quận Công Phạm Đôn Nghị
Thông tin di sản văn hóa quân đội
Thông tin di sản văn hóa quân đội
Viện bảo tồn di tích 3D
Viện bảo tồn di tích 3D
Trung tâm di sản văn hóa Việt Nam 3D
Trung tâm di sản văn hóa Việt Nam 3D
Thiết kỵ Đại Việt hậu Lê Trịnh Tây Sơn
Thiết kỵ Đại Việt hậu Lê Trịnh Tây Sơn