Dữ Liệu Di Sản Nghê đá - Số Hóa Di Tích lịch sử đền vua Đinh Tiên Hoàng

Bức tượng linh vật nghê Việt cổ kính này chắc được tạc theo nguyên mẫu một giống chó săn bản địa.Chân cao,tai gọn ,eo thon và cả bờm dọc sống lưng nữa. Rất nhiều đặc điểm gợi đến con chó Phú quốc bây giờ.
Các di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến.
2026-QĐ-TTg di sản văn hóa số
2026-QĐ-TTg di sản văn hóa số
Bảo tàng cổ vật 3D kinh thành
Bảo tàng cổ vật 3D kinh thành
Bảo tàng di sản dữ liệu 3D
Bảo tàng di sản dữ liệu 3D
Bảo tàng hiện vật khảo cổ Hoàng Thành
Bảo tàng hiện vật khảo cổ Hoàng Thành
Bảo tàng khảo cổ cố đô Hoa Lư
Bảo tàng khảo cổ cố đô Hoa Lư
Bảo tàng số hóa di sản 3D
Bảo tàng số hóa di sản 3D
Bảo tàng dữ liệu 3D bảo tàng số
Bảo tàng dữ liệu 3D bảo tàng số
Bảo vật quốc gia đền vua Đinh
Bảo vật quốc gia đền vua Đinh
Chuyển đổi số bảo tàng 3D
Chuyển đổi số bảo tàng 3D
Chuyển đổi số di sản văn hóa đền vua Đinh
Chuyển đổi số di sản văn hóa đền vua Đinh
Chuyển đối số khảo cổ 3D
Chuyển đối số khảo cổ 3D
Chuyển đổi số quản lý di tích
Chuyển đổi số quản lý di tích
Công nghệ bảo tàng 3D online
Công nghệ bảo tàng 3D online
Cơ sở dữ liệu bảo tàng số
Cơ sở dữ liệu bảo tàng số
Di sản số khảo cổ cố đô
Di sản số khảo cổ cố đô
Di sản tư liệu 3D Unesco ghi danh
Di sản tư liệu 3D Unesco ghi danh
Di sản văn hóa số 3D
Di sản văn hóa số 3D
Di tích quốc gia đặc biệt Hoa Lư
Di tích quốc gia đặc biệt Hoa Lư
Di tích quốc gia số 3D
Di tích quốc gia số 3D
Dữ liệu 3D bảo tàng số
Dữ liệu 3D bảo tàng số
Dữ liệu 3D quần thể danh thắng Tràng An
Dữ liệu 3D quần thể danh thắng Tràng An
Dữ liệu bảo tàng online Ninh Bình
Dữ liệu bảo tàng online Ninh Bình
Dữ liệu 3D di sản cố đô Hoa Lư
Dữ liệu 3D di sản cố đô Hoa Lư
Dữ liệu khảo cổ cố đô Hoa Lư
Dữ liệu khảo cổ cố đô Hoa Lư
Dữ liệu số di sản văn hóa Ninh Bình
Dữ liệu số di sản văn hóa Ninh Bình
Dữ liệu 3D di sản văn hóa quốc gia
Dữ liệu 3D di sản văn hóa quốc gia
Khai quật khảo cổ dữ liệu số
Khai quật khảo cổ dữ liệu số
Khai thác giá trị di sản 3d
Khai thác giá trị di sản 3d
Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư
Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư
Nền tảng dữ liệu di tích quốc gia
Nền tảng dữ liệu di tích quốc gia
Nền tảng số dữ liệu 3D di sản
Nền tảng số dữ liệu 3D di sản
Nghê đá đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng
Nghê đá đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng
Số hóa 100% bảo vật quốc gia 3D
Số hóa 100% bảo vật quốc gia 3D
Số hóa 100% di tích quốc gia 3D
Số hóa 100% di tích quốc gia 3D
Số hóa bảo tàng 3D tương tác
Số hóa bảo tàng 3D tương tác
Số hóa bảo vật quốc gia Ninh Bình
Số hóa bảo vật quốc gia Ninh Bình
Số hóa di sản cố đô Hoa Lư
Số hóa di sản cố đô Hoa Lư
Số hóa di tích đền vua Đinh Tiên Hoàng
Số hóa di tích đền vua Đinh Tiên Hoàng
Tạo lập dữ liệu 3D di sản văn hóa
Tạo lập dữ liệu 3D di sản văn hóa
Trưng bày bảo tàng số online
Trưng bày bảo tàng số online