Đèn cổ - Hình Rùa đội Phượng

Chân đèn này năm trong khu đô thị cổ Hội an