Dữ Liệu Di Sản bậc cửa đền vua Đinh - Số Hóa Di Tích cố đô Hoa lư

Bậc cửa độc đáo  trong đền vua Đinh Tiên Hoàng:  vừa bằng đá lại vừa được chạm bốn linh vật rất đẹp. Được số hóa tại quần thể di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ cố đô Hoa lư, Ninh bình.


Bảo tàng số hóa kiến trúc
Bảo tàng số hóa kiến trúc
Bảo tồn di tích đền vua Đinh Tiên Hoàng
Bảo tồn di tích đền vua Đinh Tiên Hoàng
Bảo tồn kiến trúc truyền thống
Bảo tồn kiến trúc truyền thống
Đục chạm tứ linh 3D
Đục chạm tứ linh 3D
Dữ liệu di sản cố đô hoa Lư
Dữ liệu di sản cố đô hoa Lư
Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân
Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân
Làng nghề điêu khắc đá Ninh Vân
Làng nghề điêu khắc đá Ninh Vân
Số hóa cố đô Hoa Lư Ninh Bình
Số hóa cố đô Hoa Lư Ninh Bình
Số hóa quần thể danh thắng Tràng An
Số hóa quần thể danh thắng Tràng An
Số hóa khu du lịch Tràng An Hoa Lư
Số hóa khu du lịch Tràng An Hoa Lư