Người lính - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Trong Quốc Tử Giám có một bức tượng người lính đặt tay phải lên tim - biểu hiện của sự trung thành, tận tụy, sẵn sàng cống hiến - như một tấm bia vô danh ca ngợi đức hi sinh của những người lính Việt xưa.

Không hiểu sao bức tượng ý nghĩa như thế này lại mới được đặt ở cạnh cửa, để du khách đi qua đụng chạm nhiều mòn hết mặt mũi.