Dữ Liệu Di Sản Tượng võ sĩ - Chuyển đổi số Di Tích Văn Miếu Quốc Tử Giám

Số hóa 3D bức tượng võ sĩ cầm chùy này rất khó, do tượng đặt sát tường. VR3D thử mãi rồi cũng có cách làm được. Các hiện vật lịch sử thuộc nhiều triều đại, từ nhiều di tích trên khắp đất nước được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến. Công nghệ trưng bày 3D online này cho phép mọi người tham quan từ bất cứ đâu, không cần cài đặt, chỉ cần một chiếc smartphone. Chỉ công nghệ VR3D mới đủ khả năng trưng bày nguyên một di tích, một phòng bảo tàng 3D ngay trong trình duyệt di động.
Công nghệ chuyển đổi số di sản và trưng bày 3D của VR3D (nay là Viz4D) có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản:
Trung tâm dữ liệu di sản 3D cấp quốc gia có thể tập trung một số lượng không hạn chế dữ liệu của di tích từ tất cả các địa phương, mọi nguồn gốc hiện vật cả tư nhân lẫn nhà nước, thậm chí cả các hiện vật Việt nam đang thuộc sở hữu nước ngoài cũng có thể số hóa mang về. Kích thước trưng bày không giới hạn, các khu di tích lớn đều có thể bảo quản dữ liệu trong bảo tàng 3D của nền tảng số quốc gia. Hệ thống trưng bày sẽ cực kỳ phong phú, xem nhiều ngày không hết với đầy đủ các kịch bản tham quan, nghiên cứu mà không cần có chi phí bảo vệ, nhân sự hay mặt bằng gì cả. Di sản văn hóa Việt nam sẽ tận dụng được sức mạnh của công nghệ số hóa 3D và mạng Internet để lan tỏa ra thế giới ( đây cũng là kênh marketing online cho các di tích và bảo tàng thực).
Hệ thống phân cấp truy cập của VR3D còn có thể giúp bộ Văn Hóa dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ ngành khác. Dữ liệu di sản chất lượng cao có thể liên thông với các cơ quan nghiên cứu về Khảo cổ, Mỹ thuật, Kiến trúc... Dữ liệu online có chất lượng vừa đủ dùng được ngay trong quảng bá, xúc tiến du lịch và còn có thể đặt thẳng vào giáo trình điện tử của ngành Giáo dục. Chỉ một lần số hóa nhưng sử dụng được mãi cho nhiều người, nhiều nghành. Đây là phương án có hiệu suất sử dụng cao và tiết kiệm chi phí xã hội nhất. VR3D không chỉ lưu trữ những bản sao 3D chính xác của các di sản mà còn tích hợp vào nó những tính năng mơ ước của người nghiên cứu, bảo tồn. Đó là khả năng tự đo đạc, tạo mặt cắt, bản rập...ngay trên thiết bị cá nhân, từ bất cứ đâu. Tất cả các đặc điểm, chi tiết nhỏ nhất đều được lưu trữ, tạo ra ID của di sản, có thể phát hiện ngay việc tráo đổi hiện vật hay trùng tu sai lệch. Dữ liệu 3D chi tiết còn là sự bảo hiểm kỹ thuật, là cơ sở khoa học để phục dựng lại di tích nếu có rủi ro bất thường xảy ra. VR3D có thể là nền tảng để toàn dân đều có thể tham gia nghiên cứu, giám sát, bảo vệ di sản.
Bảo tàng lịch sử quân sự 3D đầu tiên
Bảo tàng lịch sử quân sự 3D đầu tiên
Chuyển đổi số di sản văn hóa Việt Nam 3D
Chuyển đổi số di sản văn hóa Việt Nam 3D
Hiện vật lịch sử bảo tàng ảo VR3D
Hiện vật lịch sử bảo tàng ảo VR3D
Trưng bày trực tuyến bảo tàng dân tộc Việt Nam
Trưng bày trực tuyến bảo tàng dân tộc Việt Nam
Triển lãm điêu khắc cổ Việt Nam 3D
Triển lãm điêu khắc cổ Việt Nam 3D
Số hóa di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám
Số hóa di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám
Số hóa 3D trang bị quân đội Lê Trịnh
Số hóa 3D trang bị quân đội Lê Trịnh
Hiện vật bảo tàng quân đội Việt Nam 3D
Hiện vật bảo tàng quân đội Việt Nam 3D