Quan Thế Âm - Chùa Khúc Thủy

Chùa Khúc Thủy còn có tên nữa là Chùa Thắng Nghiêm , Đó là ngôi chùa rêu phong cổ kính theo kiến trúc cổ thuộc địa phận Làng Khúc Thủy, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.