Số hóa phù điêu Quan Âm Chùa Khúc Thủy - Dữ liệu 3D Di Sản Văn Hóa Phật giáo

Chùa Khúc Thủy còn có tên nữa là Chùa Thắng Nghiêm , Đó là ngôi chùa rêu phong cổ kính theo kiến trúc cổ thuộc địa phận Làng Khúc Thủy, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.

 

Quản lý bảo tồn khai thác dữ liệu di sản phật giáo chùa Khúc Thủy
Quản lý bảo tồn khai thác dữ liệu di sản phật giáo chùa Khúc Thủy
Số hóa di tích chùa Khúc Thủy Hà Nội
Số hóa di tích chùa Khúc Thủy Hà Nội