Scan3D nghê cổ - Dữ Liệu Di Sản số Bảo tàng Thanh Hóa

Linh vật nghê đá cổ Lam sơn này có gương mặt được tạo tác rất "người". Dữ liệu di sản số này được trưng bày trực truyến trong một bảo tàng 3D.


Bảo tàng văn hóa Đông Sơn
Bảo tàng văn hóa Đông Sơn
Di sản nghệ thuật điêu khắc 3D online
Di sản nghệ thuật điêu khắc 3D online
Di vật khảo cổ 3D
Di vật khảo cổ 3D
Dữ liệu di sản tỉnh Thanh Hóa
Dữ liệu di sản tỉnh Thanh Hóa
Hội khảo cổ Việt Nam 3D
Hội khảo cổ Việt Nam 3D
Kho dữ liệu di sản văn hóa
Kho dữ liệu di sản văn hóa
Quần thể di tích Đông Sơn
Quần thể di tích Đông Sơn
Số hóa di tích lịch sử kiến trúc
Số hóa di tích lịch sử kiến trúc
Số hóa di tích lịch sử nghệ thuật 3D
Số hóa di tích lịch sử nghệ thuật 3D
Văn hóa lịch sử nghệ thuật
Văn hóa lịch sử nghệ thuật