Khách sạn Bãi Cháy


Khách sạn Bãi Cháy của nhà thiết kế Quân Lê.
(3dsMax, Corona và Viz4D ) .
Viz4D là (thương hiệu quốc tế của VR3D.