Dữ Liệu Di Sản số Nghê đá - Di Tích Quốc Gia Đền Trần Nam định

Dữ liệu di sản thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật quốc gia Đền Trần Nam định, nơi diễn ra lễ hội phát ấn nổi tiếng đầu năm.
Các di sản văn hóa này được VR3D số hóa rải rác trong một quãng thời gian kéo dài hàng chục năm,từ nhiều di tích trên khắp đất nước. Mặt bằng thiết bị, công nghệ 3D thời gian đầu không được như hiện nay, nhưng các bạn có thấy chất lượng vẫn tốt phải không? Đó là vì trên từng hiện vật chúng tôi đều cố đạt chất lượng tối đa, cố vượt ngưỡng kỹ thuật (so với nước ngoài) tại thời điểm đó. Lúc đó VR3D luôn làm bằng "tâm huyết" nên công sức, chi phí, thời gian đều coi là thứ yếu. <
Bảo tàng Nam Định 3D online
Bảo tàng Nam Định 3D online
Bảo tồn di tích đền Trần, Nam Định
Bảo tồn di tích đền Trần, Nam Định
Bảo vật quốc gia tháp Phổ Minh
Bảo vật quốc gia tháp Phổ Minh
Di sản lễ phật ấn đền Trần
Di sản lễ phật ấn đền Trần
Di tích lịch sử đền Trần
Di tích lịch sử đền Trần
Di tích quốc gia đặc biệt Nam Định
Di tích quốc gia đặc biệt Nam Định
Khu di tích 14 vua nhà Trần
Khu di tích 14 vua nhà Trần
Quần thể di tích Nam Định
Quần thể di tích Nam Định
Số hóa di tích đền Trần 3D
Số hóa di tích đền Trần 3D
Tháp Phổ Minh đền Trần
Tháp Phổ Minh đền Trần