Bảo Tàng Số Chămpa, Phù nam, Khmer... trong Nền Tảng Dữ Liệu 3D

Nhiều bảo vật của các dân tộc Chăm pa, Phù nam, Khmer... đã được VR3D số hóa, lưu trữ và trưng bày trong một bảo tàng số . Từ nhiều năm nay VR3D bảo tồn và quảng bá di sản của các dân tộc Việt nam trong nền tảng 3D của mình. Mỗi khi có đủ điều kiện về thời gian, chi phí là sẽ có một di sản kiến trúc, điêu khắc... nào đó được chuyển đổi số.
Không gian bảo tàng ảo này được áp dụng kỹ thuật mới nhất, có hiệu suất trưng bày 3D và khả năng phổ cập cao nhất hiện nay. Chỉ ở VR3D (và Viz4D) bạn mới có thể xem được không gian 3D có chất lượng tương tự bảo tàng này ngay trên trình duyệt di động. Công nghệ trưng bày bảo tàng 3D online này là kỹ thuật độc quyền của VR3D, nó cho phép mọi người tham quan từ bất cứ đâu, không cần cài đặt, chỉ cần một chiếc smartphone. Hiện nay, chỉ công nghệ VR3D mới đủ khả năng trình bày nguyên một di tích, một không gian bảo tàng 3D như thế này trên trình duyệt di động.
This scene created by Viz4D - the first and only platform can Automatically convert your Arch Viz scene into Browser-based Interactive walkthrough, for any device, even on Smartphone.
Bạn biết không, VR3D còn sở hữu một nền tảng tạo Webapp, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu 3D tự động, có qui mô phục vụ toàn cầu, đó là Viz4D. Sau khi Viz4D chính thức cung cấp dịch vụ vào đầu năm 2022, đội ngũ lập trình viên của chúng tôi sẽ dần quay lại với VR3D, mang kinh nghiệm xây dựng nền tảng số và những thuật toán xử lý dữ liệu 3D chưa ai từng có của Viz4D về để tự động hóa việc số hóa di sản, chuẩn hóa dữ liệu, phân cấp truy cập... xây dựng lại VR3D thành một nền tảng chuyên số hóa di sản, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu phục vụ ngành di sản toàn thế giới.
Trong quảng bá và giáo dục di sản : chỉ có thuật toán tối ưu của VR3D mới có thể mang các di tích 3D đến tận smartphone của học sinh và du khách. Trong nghiên cứu, bảo tồn: năng lực xử lý dữ liệu của VR3D sẽ tiết kiệm được ít nhất 70% chi phí phần cứng, 50% chi phí phần mềm và loại bỏ 85% nhân lực làm 3D thủ công.
Công nghệ số hóa di sản và bảo tàng ảo của VR3D (nay là Viz4D) có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản:
Trung tâm dữ liệu di sản 3D cấp quốc gia có thể tập trung một số lượng không hạn chế dữ liệu của di tích từ tất cả các địa phương, mọi nguồn gốc hiện vật cả tư nhân lẫn nhà nước, thậm chí cả các hiện vật Việt nam đang thuộc sở hữu nước ngoài cũng có thể số hóa mang về. Kích thước trưng bày không giới hạn, các khu di tích lớn đều có thể bảo quản dữ liệu trong bảo tàng 3D của nền tảng số quốc gia. Hệ thống trưng bày sẽ cực kỳ phong phú, xem nhiều ngày không hết với đầy đủ các kịch bản tham quan, nghiên cứu mà không cần có chi phí bảo vệ, nhân sự hay mặt bằng gì cả. Di sản văn hóa Việt nam sẽ tận dụng được sức mạnh của công nghệ số hóa 3D và mạng Internet để lan tỏa ra thế giới ( đây cũng là kênh marketing online cho các di tích và bảo tàng thực).
Hệ thống phân cấp truy cập của VR3D còn có thể giúp bộ Văn Hóa dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ ngành khác. Dữ liệu di sản chất lượng cao có thể liên thông với các cơ quan nghiên cứu về Khảo cổ, Mỹ thuật, Kiến trúc... Dữ liệu online có chất lượng vừa đủ dùng được ngay trong quảng bá, xúc tiến du lịch và còn có thể đặt thẳng vào giáo trình điện tử của ngành Giáo dục. Chỉ một lần số hóa nhưng sử dụng được mãi cho nhiều người, nhiều nghành. Đây là phương án có hiệu suất sử dụng cao và tiết kiệm chi phí xã hội nhất. VR3D không chỉ lưu trữ những bản sao 3D chính xác của các di sản mà còn tích hợp vào nó những tính năng mơ ước của người nghiên cứu, bảo tồn. Đó là khả năng tự đo đạc, tạo mặt cắt, bản rập...ngay trên thiết bị cá nhân, từ bất cứ đâu. Tất cả các đặc điểm, chi tiết nhỏ nhất đều được lưu trữ, tạo ra ID của di sản, có thể phát hiện ngay việc tráo đổi hiện vật hay trùng tu sai lệch. Dữ liệu 3D chi tiết còn là sự bảo hiểm kỹ thuật, là cơ sở khoa học để phục dựng lại di tích nếu có rủi ro bất thường xảy ra. VR3D có thể là nền tảng để toàn dân đều có thể tham gia nghiên cứu, giám sát, bảo vệ di sản.
Bảo tàng số 3D, trưng bày trực tuyến điêu khắc Chăm Pa
Bảo tàng số 3D, trưng bày trực tuyến điêu khắc Chăm Pa
Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm Pa Việt Nam
Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm Pa Việt Nam
Bảo tồn, quảng bá, khai thác dữ liệu di sản
Bảo tồn, quảng bá, khai thác dữ liệu di sản
Di sản văn hóa phi vật thể
Di sản văn hóa phi vật thể
Dữ liệu điêu khắc Chàm trực tuyến
Dữ liệu điêu khắc Chàm trực tuyến
Di sản văn hóa dân tộc Chăm Pa
Di sản văn hóa dân tộc Chăm Pa
Di sản tư liệu Unesco
Di sản tư liệu Unesco
Số hóa hiện vật bảo tàng điêu khắc Chăm Pa Đà nẵng
Số hóa hiện vật bảo tàng điêu khắc Chăm Pa Đà nẵng
Số hóa di tích Thánh Địa Mỹ Sơn, văn hóa Chăm Pa
Số hóa di tích Thánh Địa Mỹ Sơn, văn hóa Chăm Pa
Số hóa di sản văn hóa Chăm Pa Đà nẵng
Số hóa di sản văn hóa Chăm Pa Đà nẵng
Hội quán Chăm Pa 3D
Hội quán Chăm Pa 3D
Số hóa 3D vũ nữ Apsara Champa
Số hóa 3D vũ nữ Apsara Champa
Phù điêu Nữ Thần Chăm Pa di tích Mỹ Sơn
Phù điêu Nữ Thần Chăm Pa di tích Mỹ Sơn
Bảo tồn, quảng bá, khai thác dữ liệu di sản dân tộc Chăm Pa, Việt Nam
Bảo tồn, quảng bá, khai thác dữ liệu di sản dân tộc Chăm Pa, Việt Nam
Dữ liệu mở di sản văn hóa bảo tàng Chăm trực tuyến
Dữ liệu mở di sản văn hóa bảo tàng Chăm trực tuyến