Linh vật Nghê - Đình Như Quỳnh

Đôi linh vật nghê đá đen khá lớn đang bày ở cổng đình Như Quỳnh này đã bị phá hỏng mặt ,mũi đang phục chế tạm bằng xi măng