Linh vật Nghê - Lăng Đề đốc Phạm Nguyễn Công

Linh vật nghê trong khu Lăng Đề đốc Phạm Nguyễn Công ,Lại Yên, Hoài Đức này có tạo hình miệng rất lạ như là đang mắm môi vậy.