Số Hóa Di Sản Nghê - Dữ Liệu 3D Di Tích Lăng Đề đốc Phạm Nguyễn Công

Linh vật nghê trong khu Di tích lịch sử Lăng Đề đốc Phạm Nguyễn Công ,Lại Yên, Hoài Đức này có tạo hình miệng rất lạ như là đang mắm môi vậy. 

 


Bảo quản hiện vật lịch sử 3D
Bảo quản hiện vật lịch sử 3D
Công nghệ bảo tàng ảo
Công nghệ bảo tàng ảo
Công nghệ số hóa di tích
Công nghệ số hóa di tích
Công nghệ trưng bày online
Công nghệ trưng bày online
Cơ sở dữ liệu di sản văn hóa
Cơ sở dữ liệu di sản văn hóa
Di sản điêu khắc 3D
Di sản điêu khắc 3D
Dữ liệu lịch sử quốc gia
Dữ liệu lịch sử quốc gia
Lưu giữ lịch sử 3D
Lưu giữ lịch sử 3D
Lưu trữ dữ liệu dí sản
Lưu trữ dữ liệu dí sản
Quy trình số hóa di sản
Quy trình số hóa di sản
Triển lãm 3D Hà Nội
Triển lãm 3D Hà Nội
Thiết bị số hóa di sản
Thiết bị số hóa di sản
Công nghệ số hóa di sản 3D
Công nghệ số hóa di sản 3D