Bia đá tứ linh - Lăng Vũ Hồng Lượng - Số hóa di sản tư liệu

Kỹ thuật dập hoa văn, bia đá đang sử dụng ở nước ta cũng là một di sản hàng ngàn năm tuổi, nó không sử dụng chút nào các thành tựu kỹ thuật của thời đại số :Vẫn chậm chạp, thu được rất ít thông tin, tác động thẳng vào mẫu, khó bảo quản  và chia sẻ kết quả.v.v.