Thập điện Diêm Vương - Chùa Nhạ Phúc

 Đây là nửa còn lại của bộ tranh cổ Thập điện diêm vương trong chùa Nhạ phúc  (bộ tranh gồm 2 bức ,đã bị mất trộm 1 bức). VR3D trưng bày bức này với hy vọng sử dụng sức mạnh của cộng đồng Internet để biết bức tranh đã mất đang ở đâu trên thế giới.

Không chỉ quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch ,giáo dục mỹ thuật, lịch sử ...Một công năng lạ nữa của công nghệ VR3D là tạo ra ID của cổ vật. Khi có file Aỏ hóa ở chất lượng cao của cổ vật ta sẽ dễ dàng đối chiếu phân biệt thật giả, huy động được sức mạnh cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản văn hóa