Chung cư Oceanpark


Chung cư Oceanpark được thiết kế bởi tác giả Phan Xuân Thủy.
(3dsMax, Corona và Viz4D ). Viz4D là (thương hiệu quốc tế của VR3D.