Linh vật Nghê - Hành cung Cổ Bi

Một trong những linh vật đá (nghê) cổ có kích thước lớn và nụ cười tươi nhất Việt Nam.