Số Hóa Di Sản Văn Hóa phi vật thể - Không gian Tết cổ truyền Việt Nam trên trình duyệt di động

Không gian Tết nguyên đán trong một ngôi nhà Việt nam tiêu biểu, cách đây khoảng 40 năm, trong thời bao cấp. VR3D đã số hóa không gian văn hóa truyền thống này và trưng bày trong triển lãm trực tuyến. VR3D số hóa không khí Tết, sau đó lưu trữ và trưng bày trực tuyến. Công nghệ trưng bày không gian 3D trên trình duyệt này rất mới, là kỹ thuật độc quyền do VR3D phát triển, nó cho phép mọi người tham quan từ bất cứ đâu, không cần cài đặt, chỉ cần một chiếc smartphone. Chỉ công nghệ VR3D mới đủ khả năng trưng bày nguyên một không gian di sản văn hóa phi vật thể, một di tích, một phòng bảo tàng 3D ngay trong trình duyệt di động.
Bạn biết không, VR3D còn sở hữu một nền tảng tạo Webapp, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu 3D tự động, có qui mô phục vụ toàn cầu, đó là Viz4D. Sau khi Viz4D chính thức cung cấp dịch vụ vào đầu năm 2022, đội ngũ lập trình viên của chúng tôi sẽ dần quay lại với VR3D, mang kinh nghiệm xây dựng nền tảng số và những thuật toán xử lý dữ liệu 3D chưa ai từng có của Viz4D về để tự động hóa việc số hóa di sản, chuẩn hóa dữ liệu, phân cấp truy cập... xây dựng lại VR3D thành một nền tảng chuyên số hóa di sản, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu phục vụ ngành di sản toàn thế giới.
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền thời bao cấp
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền thời bao cấp
Bảo tồn 3D di sản văn hóa, têt nguyên đán
Bảo tồn 3D di sản văn hóa, têt nguyên đán
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền
Chuyển đổi số di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền Việt Nam
Chuyển đổi số di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền Việt Nam
Chuyển đổi số di sản văn hóa, tết truyền thống
Chuyển đổi số di sản văn hóa, tết truyền thống
Số hóa 3D di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền
Số hóa 3D di sản văn hóa phi vật thể, tết cổ truyền
Số hóa 3D di sản văn hóa, tết cổ truyền
Số hóa 3D di sản văn hóa, tết cổ truyền
Số hóa di sản văn hóa phi vật thể têt Việt Nam
Số hóa di sản văn hóa phi vật thể têt Việt Nam
Vietnamese traditional house in realtime 3D
Vietnamese traditional house in realtime 3D
Số hóa 3D di sản văn hóa phi vật thể, tết nguyên đán
Số hóa 3D di sản văn hóa phi vật thể, tết nguyên đán