Đầu rồng gốm - Hiện vật khảo cổ Chùa Dạm

Đầu rồng gốm thời Lý, hiện vật khảo cổ tại khu phế tích Chùa Dạm, nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Bắc ninh. Nhiều di sản văn hóa, nghệ thuật Phật giáo Bắc ninh đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một bảo tàng 3D trực tuyến.
2026-Q-TTg-số hóa di sản
2026-Q-TTg-số hóa di sản
Bảo tàng phật giáo Việt Nam 3D
Bảo tàng phật giáo Việt Nam 3D
Bảo tàng quốc gia  3D online
Bảo tàng quốc gia 3D online
Chương trinh số hóa di sản văn hóa Việt Nam 2021 - 2030
Chương trinh số hóa di sản văn hóa Việt Nam 2021 - 2030
Dữ liệu di sản bảo tàng Bắc Ninh
Dữ liệu di sản bảo tàng Bắc Ninh
Dữ liệu di sản văn hóa nghệ thuật phật giáo chùa Dạm
Dữ liệu di sản văn hóa nghệ thuật phật giáo chùa Dạm
Hiện vật khảo cổ di tích chùa Dạm
/hien-vat-khao-co-di-tich-chua-dam.jpg
Sưu tập bảo vật quốc gia 3D
Sưu tập bảo vật quốc gia 3D
Trưng bày hiện vật khảo cổ online
Trưng bày hiện vật khảo cổ online