Dữ liệu Di Sản Ngựa đá Lăng Khải Định - Số Hóa Quần Thể Di Tích Cố đô Huế

Dữ liệu di sản 3D số hóa tại quần thể di tích lăng vua nhà Nguyễn tại cố đô Huế. Bức tượng ngựa đá này cũng như các tác phẩm điêu khắc khác trong lăng Khải định đều đươc chạm trổ rất công phu,tỉ mỉ.

Mặc dù trải qua hàng trăm năm dãi nắng dầm mưa,phong hóa mất nhiều chi tiết nhưng nhóm VR3D vẫn phải rất cố gắng mới có thể nắm bắt hết các đường nét còn lại.Chắc chắn người nghệ nhân xưa đã làm bức tượng này trong một tâm lý tự hào, lòng nhiệt tình cao độ ,không chạy theo ngày công (như bây giờ)

Di sản văn hóa, nghệ thuật thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã được VR3D số hóa và trưng bày trong một kho dữ liệu số trực tuyến.
Bảo tàng 3D bảo vật khảo cổ
Bảo tàng 3D bảo vật khảo cổ
Bảo vật quốc gia Huế 3D
Bảo vật quốc gia Huế 3D
Chất lượng số hóa hiện vật bảo tàng
Chất lượng số hóa hiện vật bảo tàng
Công nghệ số hóa bảo vật
Công nghệ số hóa bảo vật
Công nghệ số hóa di  tích quốc gia
Công nghệ số hóa di tích quốc gia
Cơ sở dữ liệu 3D di tích Huế
Cơ sở dữ liệu 3D di tích Huế
Cơ sở dữ liệu 3d di sản văn hóa Việt Nam
Cơ sở dữ liệu 3d di sản văn hóa Việt Nam
Cơ sở dữ liệu 3d di tích cố đô Huế
Cơ sở dữ liệu 3d di tích cố đô Huế
Di tích kiến trúc nghệ thuật điêu khắc
Di tích kiến trúc nghệ thuật điêu khắc
Di tích quốc gia đặc biệt
Di tích quốc gia đặc biệt
Dữ liệu 3D trung tâm bảo tàng di tích cố đô Huế
Dữ liệu 3D trung tâm bảo tàng di tích cố đô Huế
Dữ liệu số di sản văn hóa Huế
Dữ liệu số di sản văn hóa Huế
Hậu kỳ dữ liệu 3D di sản văn hóa
Hậu kỳ dữ liệu 3D di sản văn hóa
Nền tảng quản lý dữ liệu di sản
Nền tảng quản lý dữ liệu di sản
Ngân hàng dữ liệu di tích Việt Nam
Ngân hàng dữ liệu di tích Việt Nam
Phần mềm số hóa di sản 3d
Phần mềm số hóa di sản 3d
Quét 3D bảo vật quốc gia chuyên nghiệp
Quét 3D bảo vật quốc gia chuyên nghiệp
Số hoá bảo tàng cổ vật cung đình Huế
Số hoá bảo tàng cổ vật cung đình Huế
Số hóa bảo vật quốc gia chuyên nghiệp
Số hóa bảo vật quốc gia chuyên nghiệp
Số hóa di sản chất lượng cao
Số hóa di sản chất lượng cao
Số hóa di sản văn hóa cố đô Huế
Số hóa di sản văn hóa cố đô Huế
Số hóa di tích lăng Khải Định
Số hóa di tích lăng Khải Định
Số hóa quần thể di tích lăng tẩm Huế
Số hóa quần thể di tích lăng tẩm Huế
Thiết bị số hóa di tích quốc gia
Thiết bị số hóa di tích quốc gia
Trung tâm dữ liệu 3D di sản Việt Nam
Trung tâm dữ liệu 3D di sản Việt Nam