Ngựa đá - Lăng Vua Khải Định

Bức tượng ngựa đá này cũng như các tác phẩm điêu khắc khác trong lăng Khải định đều đươc chạm trổ rất công phu,tỉ mỉ.

Mặc dù trải qua hàng trăm năm dãi nắng dầm mưa,phong hóa mất nhiều chi tiết nhưng nhóm VR3D vẫn phải rất cố gắng mới có thể nắm bắt hết các đường nét còn lại.Chắc chắn người nghệ nhân xưa đã làm bức tượng này trong một tâm lý tự hào, lòng nhiệt tình cao độ ,không chạy theo ngày công (như bây giờ)