Công Nghệ Số Hóa Di Sản và Phục Dựng 3D đôi sư tử cổ chùa Thông.


Sử dụng công nghệ số hóa 3D để phục dựng 3D đôi sư tử cổ ở chùa Thông, Vĩnh lộc, Thanh hóa

Sau gần 600 năm im tiếng, bằng kỹ thuật phục dựng của VR3D, hôm nay "Sư tử chùa Thông đã lại cất tiếng gầm". Mời các bác vào "nghe" thử. 


Lần đầu thử phục dựng, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu sót, nhờ các bác góp ý để linh vật hàng đầu của dân tộc trở lại uy mãnh như xưa.
(Đây là mô phỏng mẫu sư tử khi vừa đục đá xong)

Ban quản lý di tích
Ban quản lý di tích
Ban quản lý di tích hoàng thành
Ban quản lý di tích hoàng thành
Bảo tàng mỹ thuật 3D sư tử chùa Thông
Bảo tàng mỹ thuật 3D sư tử chùa Thông
Bảo tồn di sản 3D online sư tử chùa Thông
Bảo tồn di sản 3D online sư tử chùa Thông
Sở văn hóa dữ liệu di sản 3D
Sở văn hóa dữ liệu di sản 3D
Nền tảng dữ liệu di sản số
Nền tảng dữ liệu di sản số
Nghiên cứu cổ vật kinh thành
Nghiên cứu di sản văn hóa 3D trực tuyến
Nghiên cứu di sản văn hóa 3D trực tuyến
Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam
Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam
Nghệ thuật điêu khắc phật giáo Lý Trần
Nghệ thuật điêu khắc phật giáo Lý Trần
Kho dữ liệu 3D di sản văn hóa Thanh Hóa
Kho dữ liệu 3D di sản văn hóa Thanh Hóa
Khai thác dữ liệu di tích lịch sử phật giáo
Khai thác dữ liệu di tích lịch sử phật giáo
Khai thác dữ liệu di sản 3D
Khai thác dữ liệu di sản 3D
Hội di sản văn hóa Việt Nam
Hội di sản văn hóa Việt Nam
Quần thể di tích cố đô Thanh Hóa
Quần thể di tích cố đô Thanh Hóa
Quản lý di tích lịch sử chùa Thông
Quản lý di tích lịch sử chùa Thông
Phục dựng 3D sư tử chùa Thông Thanh Hóa
Phục dựng 3D sư tử chùa Thông Thanh Hóa
Phục dựng 3D sư tử chùa Thông Thanh Hóa
Phục dựng 3D sư tử chùa Thông Thanh Hóa
Hệ thống bảo tàng 3D quốc gia
Hệ thống bảo tàng 3D quốc gia
Phát huy giá trị di sản
Phát huy giá trị di sản
Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam
Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam
Giáo dục di sản 3D trực tuyến
Giáo dục di sản 3D trực tuyến
Trung tâm bảo tồn di tích 3d
Trung tâm bảo tồn di tích 3d
Văn hóa nghệ thuật
Văn hóa nghệ thuật
Tham quan di tích trực tuyến
Tham quan di tích trực tuyến
Số hóa phế tích chùa Thông
Số hóa phế tích chùa Thông
Scan 3D phục dựng phế tích thời Trần
Scan 3D phục dựng phế tích thời Trần
Dữ liệu di tích lịch sử Thanh Hóa
Dữ liệu di tích lịch sử Thanh Hóa
Dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam
Dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam
Du lich 3D di sản văn hóa
Du lich 3D di sản văn hóa
Du lịch 3D bền vững
Du lịch 3D bền vững
Di sản văn hóa nghệ thuật phật giáo
Di sản văn hóa nghệ thuật phật giáo