Nghê đá - Lăng Đĩnh Quận công Ngô Công Mỹ

Linh vật nghê đá này nằm trong phế tích lăng Đĩnh Quận công Ngô Công Mỹ ở Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

 VR3D thấy đây là một mẫu linh vật nghê đẹp: hình dáng đường bệ uy nghi, nét mặt hiền hòa lại được phủ một thêm một lớp rêu phong nứt nẻ của hơn 400 năm mưa nắng