Phòng ngủ hiện đại


Viz4D,3dsMax và Corona.
Phòng ngủ hiện đại của nhà thiết kế Hoàng Trần.
Viz4D là (thương hiệu quốc tế của VR3D.